-       سوابق اجرایی:

 

   کارشناس و مدرس بیمه (کارگزاری بیمه رفاه گستران)

    مسئول HSE در پروژه گازرسانی به روستاهای حومه کشکوئیه رفسنجان

   سرپرست کارگاه در پروژه تعمیر، نگهداری و پشتیبانی تأسیسات دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 


 

-       گواهینامه‌ها:

 

           گواهی دوره آموزشی علمی-کاربردی ایمنی و بهداشت کار(سال1393)       

           گواهی دوره آموزشی علمی-کاربردی ایمنی و بهداشت کار ویژه پیمانکاران(سال1394)  

           گواهی دوره آموزشی علمی-کاربردی ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران(سال1394)

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاهی به آخرین اخبار

بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه

 بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر سلمان‌زاده از...

اتمام پروژه پلاک‌دار و شناسنامه‌دار کردن تجهیزات موتورخانه‌های دانشکده فنی و مهن...

کارشناسان ارشد تاسیسات شرکت، طی دوره زمان‌بندی مشخص، تجهیزات و دس...

برگزاری دوره‌ی آموزشی ایمنی و بهداشت کار (ویژه پرسنل)

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در تاریخ‌های 26 و 27 آبان ماه 139...