حضور در پارک علم و فناوری واحد کرمان بعنوان شرکت دانش بنیان، ارائه دهنده طرح "تولید و بکارگیری الیاف پیش آغشته کامپوزیتی"

  تعمیرات اساسی اتاق هوا رسان دانشکده ریاضی ماهانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاهی به آخرین اخبار

بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه

 بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر سلمان‌زاده از...

اتمام پروژه پلاک‌دار و شناسنامه‌دار کردن تجهیزات موتورخانه‌های دانشکده فنی و مهن...

کارشناسان ارشد تاسیسات شرکت، طی دوره زمان‌بندی مشخص، تجهیزات و دس...

برگزاری دوره‌ی آموزشی ایمنی و بهداشت کار (ویژه پرسنل)

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در تاریخ‌های 26 و 27 آبان ماه 139...