گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در پایه 5 تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

             ریاست جمهوری   مشاهده گواهینامه

        گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی(سال 1393). مشاهده گواهینامه

        گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی(سال 1394). مشاهده گواهینامه

       گواهی انطباق با سیستم مدیریت کیفیت مشاهده گواهینامه فارسی- لاتین

        گواهینامه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در محیط کار. مشاهده گواهینامه

       گواهینامه بازرسی جوش سطح 1 و 2 از انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران. مشاهده گواهینامه

       گواهینامه انجام عملیات رادیوگرافی و تفسیر پیشرفته فیلم های رادیوگرافی. مشاهده گواهینامه

      گواهینامه دوره آموزشی علمی-کاربردی ایمنی و بهداشت کار(سال 1393) مشاهده گواهینامه

     گواهینامه دوره آموزشی علمی-کاربردی ایمنی و بهداشت کار(سال 1394) مشاهده گواهینامه

    گواهینامه مسئول ایمنی شرکت یکتا مقاوم‌سازان کارمانیا مشاهده گواهینامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاهی به آخرین اخبار

بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه

 بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر سلمان‌زاده از...

اتمام پروژه پلاک‌دار و شناسنامه‌دار کردن تجهیزات موتورخانه‌های دانشکده فنی و مهن...

کارشناسان ارشد تاسیسات شرکت، طی دوره زمان‌بندی مشخص، تجهیزات و دس...

برگزاری دوره‌ی آموزشی ایمنی و بهداشت کار (ویژه پرسنل)

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در تاریخ‌های 26 و 27 آبان ماه 139...