پروژه تعمیر، نگهداری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت پشتیبانی از تأسیسات برقی و مکانیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 پروژه تعمیر، نگهداری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت پشتیبانی تأسیسات برقی و مکانیکی کلیه خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 مشاوره، راهبری، تعمیر، نگهداری، نوسازی و بهینه سازی تأسیسات مکانیکی و برقی منازل مسکونی، آپارتمان های تجاری، اداری، پزشکی و ... در سطح شهر کرمان

پروژه تعمیر، نگهداری و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جهت پشتیبانی تأسیسات برقی و مکانیکی ستاد مرکزی سابق، کلینیک تخصصی جواد الائمه(ع) و استخر دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاهی به آخرین اخبار

بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه

 بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر سلمان‌زاده از...

اتمام پروژه پلاک‌دار و شناسنامه‌دار کردن تجهیزات موتورخانه‌های دانشکده فنی و مهن...

کارشناسان ارشد تاسیسات شرکت، طی دوره زمان‌بندی مشخص، تجهیزات و دس...

برگزاری دوره‌ی آموزشی ایمنی و بهداشت کار (ویژه پرسنل)

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در تاریخ‌های 26 و 27 آبان ماه 139...