همکاری در پروژه اجرای عملیات ساختمانی ایستگاه تقلیل فشار گاز (TBS) ، خط تغذیه به طول 15 کیلومتر و شبکه روستایی به طول 60 کیلومتر، در روستاهای حومه ی نگار بردسیر.

       همکاری در پروژه اجرای عملیات ساختمانی ایستگاه تقلیل فشار گاز (TBS)، خط تغذیه به طول 7 کیلومتر و شبکه روستایی به طول 20 کیلومتر، در روستا های حومه ی سیرجان.

      همکاری در پروژه اجرای عملیات ساختمانی ایستگاه تقلیل فشار گاز (TBS) ، خط تغذیه به طول 11 کیلومتر و شبکه روستایی به طول 24 کیلومتر، در روستاهای حومه ی کشکوئیه رفسنجان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاهی به آخرین اخبار

بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه

 بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر سلمان‌زاده از...

اتمام پروژه پلاک‌دار و شناسنامه‌دار کردن تجهیزات موتورخانه‌های دانشکده فنی و مهن...

کارشناسان ارشد تاسیسات شرکت، طی دوره زمان‌بندی مشخص، تجهیزات و دس...

برگزاری دوره‌ی آموزشی ایمنی و بهداشت کار (ویژه پرسنل)

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در تاریخ‌های 26 و 27 آبان ماه 139...