بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه

جمعه, 02 بهمن 1394 ساعت 17:44

 بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر سلمان‌زاده از موتورخانه‌های مرکزی شماره 1، فرعی ساختمان S1، اتاق هوارسان ساختمان S1 و موتورخانه ساختمان کتابخانه جدید.

لازم به ذکر است در این بازدید که حدود 2 ساعت به طول انجامید علاوه بر دانشجویان ایشان آقایان مهندس بختیاری نماینده دفتر فنی دانشگاه، مهندس تشکری‌زاده مدیرعامل شرکت، مهندس سیدی و مهندس ذوالعلی سرپرستان کارگاه شرکت، ایشان را همراهی کردند.