برگزاری دوره‌ی آموزشی ایمنی و بهداشت کار (ویژه پرسنل)

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در تاریخ‌های 26 و 27 آبان ماه 1394 با حضورتمامی پرسنل شرکت ائم از مهندسین و کارکنان در محل دانشگاه شهید باهنر کرمان تشکیل گردید.

استاد دوره: مهندس میرزایی - بازرس محترم اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عنوان دوره: ایمنی و بهداشت کار