* جهت دانلود نشریه‌ها بر روی آن‌ها کلیک کنید.

 

- نشریه‌های 128: مشخصات فني عمومي تاسيسات مكانيكي ساختمان

           نشریه 1-128: تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع - دانلود قسمت1-قسمت2-قسمت3-قسمت4-قسمت5-قسمت6-قسمت7-قسمت8

           نشریه 2-128: تاسيسات بهداشتي - دانلود

           نشریه 3-128: كانال كشي - دانلود

           نشریه 4-128: عايق كاري - دانلود

           نشریه 5-128: لوله هاي ترموپلاستيك - دانلود

           نشریه 1-6-128 : نقشه هاي جزييات (قسمت اول) - دانلود

           نشریه 2-6-128 : نقشه هاي جزييات (قسمت دوم) - دانلود

 

- نشریه 460: راهنماي راهبري و نگهداري تاسيسات مكانيكي ساختمان (تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع ) - دانلود

 

- نشریه‌های 110: مشخصات فني عمومي و اجرايي تاسيسات برقي كارهاي ساختماني

           نشریه 1-110: تاسيسات برقي فشار ضعيف و فشار متوسط - دانلود

           نشریه 2-110: تاسيسات برقي جريان ضعيف - دانلود

 

- نشریه 172: عملکرد، نگهداري و بهينه سازي سيستم هاي گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع - دانلود