منابع حفاظت فنی و بهداشت کار

- آیین‌نامه‌های حفاظت و بهداشت کار(با آخرین اصلاحات) تالیف 1387 دانلود کتاب

   کتاب فوق مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌های ایمنی‌ را گردآوری کرده است. این آیین‌نامه‌ها توسط وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم شده‌اند.

   سرفصل‌های کتاب به شرح زیر است:

 

 - آیین‌نامه ایمنی کار در ارتفاع- دانلود

- آیین‌نامه ایمنی حمل دستی بار- دانلود