اجراء کلیه امور مربوط به تاسیسات زیرساخت، اعم از نفت، گاز، آب و مخابرات.

                مشاوره، تهیه اقلام و تجهیزات پروژه های نفت، گاز، آب و مخابرات.

                طراحی، نصب، اجرا، تعمیر و نگهداری سیستمهای تهویه مطبوع.

                اجرا، تعمیر و نگهداری تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب).

                اجرا، تعمیر و نگهداری ایستگاههای پمپاژ و تصفیه خانه های آب و فاضلاب.

                تعمیر، نوسازی و بهسازی تاسیسات برقی و مکانیکی شامل موتورخانه‌ها، اتاق‌های هوارسان، پست‌های برق و ...

                تهیه اقلام، نصب، تعمیر و نگهداری وسایل انتقال (آسانسور و پله برقی).

              تهیه اقلام، اجرا، تعمیر و نگهداری کلیه امور مربوط به تاسیسات و تجهیزات آشپزخانه،

             سلف سرویس و رختشویخانه.

                انجام تستهای مخرب، غیر مخرب و بازرسی جوش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاهی به آخرین اخبار

بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه

 بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر سلمان‌زاده از...

اتمام پروژه پلاک‌دار و شناسنامه‌دار کردن تجهیزات موتورخانه‌های دانشکده فنی و مهن...

کارشناسان ارشد تاسیسات شرکت، طی دوره زمان‌بندی مشخص، تجهیزات و دس...

برگزاری دوره‌ی آموزشی ایمنی و بهداشت کار (ویژه پرسنل)

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در تاریخ‌های 26 و 27 آبان ماه 139...