گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در پایه 4 تاسیسات و تجهیزات از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی

             ریاست جمهوری

        گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

       گواهی انطباق با سیستم مدیریت کیفیت 

        گواهینامه مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در محیط کار

       گواهینامه بازرسی جوش سطح 1 و 2 از انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب ایران

       گواهینامه انجام عملیات رادیوگرافی و تفسیر پیشرفته فیلم های رادیوگرافی

      گواهینامه دوره آموزشی علمی-کاربردی ایمنی و بهداشت کار

    گواهینامه مسئول ایمنی شرکت یکتا مقاوم‌سازان کارمانیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نگاهی به آخرین اخبار

بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه

 بازدید مشاور تاسیساتی رئیس دانشگاه، جناب آقای دکتر سلمان‌زاده از...

اتمام پروژه پلاک‌دار و شناسنامه‌دار کردن تجهیزات موتورخانه‌های دانشکده فنی و مهن...

کارشناسان ارشد تاسیسات شرکت، طی دوره زمان‌بندی مشخص، تجهیزات و دس...

برگزاری دوره‌ی آموزشی ایمنی و بهداشت کار (ویژه پرسنل)

دوره آموزشی ایمنی و بهداشت کار در تاریخ‌های 26 و 27 آبان ماه 139...